Idag krävs en strategi kring hur företag bygger sin digitala infrastruktur. Inom det området släpar många företag efter, då fokus hittills har legat på att utveckla nya lösningar. Dessutom saknas ofta tillräcklig kunskap för att skapa den digitala infrastruktur som de nya lösningarna kräver samtidigt som en stor del av infrastrukturen flyttas in i molnet. Vi befinner oss mitt i ett skifte, ett skifte som påverkar alla branscher och alla delar av samhället. I detta whitepaper ger ledande aktörer i centrum av digitaliseringen sitt perspektiv på den förändring som sker:

 • Maria Sundvall, vd Equinix Sverige
 • Matthew George, Director of Segment Marketing EMEA på Equinix.
 • Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen.
 • Therése Treutiger, ansvarig för Microsoft Sveriges verksamhet inom partner, startup och innovation
 • Tomas Sokolnicki, ansvarig för datacenterfrågor på Business Sweden
 • Eva Fors, chef för Google Cloud i Norden
 • Cyril Deschanel, chef för Tele2 iOT
 • Onur Kasaba, försäljningschef Tele2 iOT

May1, 2021

Febuary 1, 2020

Febuary 1, 2020

Headline. Lorem Quis Bibendum Auctor

Body text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

  Kraven växer kring den digitala infrastrukturen och pandemin har satt digitaliseringen i fokus – det senaste året har många företag ökat takten i sin digitala transformation. För att klara den växande leveransen av digitala tjänster krävs en digital infrastruktur av hög kvalitet. Närhet är en allt viktigare faktor i infrastrukturen. De nya digitala tjänsterna och lösningarna behöver levereras nära kunderna. Bara då kan du uppnå korta svarstider, minimera latensen och få bättre prestanda. Närhetskravet skapar ett behov av en stark digital infrastruktur som sträcker sig ända ut till slutanvändaren. Idag krävs en strategi kring hur företag bygger sin digitala infrastruktur. Inom det området släpar många företag efter, då fokus hittills har legat på att utveckla nya lösningar. Dessutom saknas ofta tillräcklig kunskap för att skapa den digitala infrastruktur som de nya lösningarna kräver samtidigt som en stor del av infrastrukturen flyttas in i molnet. Vi befinner oss mitt i ett skifte, ett skifte som påverkar alla branscher och alla delar av samhället. I detta whitepaper ger ledande aktörer i centrum av digitaliseringen sitt perspektiv på den förändring som sker:

  *  Maria Sundvall, Verkställande Direktör, Equinix

  *  Matthew Georg, Director of Segment Marketing EMEA, Equinix

  * Pär Nygårds, affärspolicyexpert, IT- och Telekomföretag

  * Therese Treutiger, Director Commercial Partner & Innovation för Microsoft Sweden

  * Tomas Sokolnicki, Senior Specialist - EcoSystem Digital Technologies / Data Centers på Business Sweden

  * Eva Fors, Nordisk chef för Google Cloud

  * Onur Kasaba, Försäljningschef på Tele2 IoT

  * Cyril Deschanel, VD på Tele2 IoT

Headline. Lorem Quis Bibendum Auctor

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages.

Insert Link here
 • Bullet point 1 . Incididunt ut labore et dolo magna aliqua.
 • Bullet point 2 . Incididunt ut labore et dolo magna aliqua.
 • Bullet point 3 . Incididunt ut labore et dolo magna aliqua.
 • Bullet point 1 . Incididunt ut labore et dolo magna aliqua.
 • Bullet point 2 . Incididunt ut labore et dolo magna aliqua.
 • Bullet point 3 . Incididunt ut labore et dolo magna aliqua.

Headline. Lorem Quis Bibendum Auctor

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker.

Insert Link here

*denotes a required field.